Huishoudelijk afval scheiden loont

In Pijnacker-Nootdorp kregen consumenten betaald als zij hun huishoudelijk afval gescheiden inleverden. Met dit concept, "Afval Loont", kan tot wel 65% van het huishoudelijk afval hergebruikt worden. Het project van Ryck levert voordelen voor milieu en consument op.
 

Deelnemers aan het concept konden hun gescheiden afvalstromen van plastic, papier en karton, textiel, en kleine elektrische apparaten inleveren bij vier filialen in Pijnacker-Nootdorp. Vervolgens werd het afval gewogen en kreeg de deelnemer het gewicht in geld digitaal bijgeboekt op een persoonsgebonden rekening via een 'Ryckaart'. De spaarder koos of hij het geld zelf houdt of overmaakt naar een vereniging of goed doel. De afvalinzamelaar heeft het gescheiden afval bij de filialen opgehaald en droeg er zorg voor dat het als grondstof voor recycling werd aangeleverd bij de afvalverwerkers.

Op deze manier is er in Pijnacker-Nootdorp meer dan 2,8 miljoen kilo aan grondstoffen in 2012 ingeleverd. De ruim 7.000 deelnemers (ongeveer 40% van het aantal huishoudens) hebben hiermee €266.000 gespaard en een forse bijdrage geleverd aan een beter milieu.

Ook andere gemeenten hebben interesse in het concept, niet alleen kleinere gemeenten, maar ook de vier grootste gemeenten. Ryck ontwikkelt het concept verder in samenwerking met Rebel. Beide organisaties geloven dat het inzamelingsconcept een aanzienlijke bedrage kan leveren om de landelijke doelstelling van 65% hergebruik van huishoudelijk afval te realiseren.

www.ryck.nl

15 januari 2013