Geplande projecten laten CO2-emissie stijgen

Een analyse van Greenpeace laat zien dat 14 grote, geplande fossielebrandstof-projecten de totale broeikasgasemissie met 20% laten stijgen. China en Australië voeren deze lijst van 'CO2-bommen' aan. De studie, The point of no return, is geschreven door Ecofys in opdracht van Greenpeace.
  
 

Door Daniëlle van Gils

Als alle 14 geplande projecten doorgaan, zorgen ze voor 6,3 gigaton CO2-uitstoot per jaar vanaf 2020 - ongeveer zoveel als de gehele Verenigde Staten in een jaar uitstoten. China voert de lijst van vervuilende geplande projecten aan: het land wil de steenkoolproductie met 620 miljoen ton in 2015 opschroeven. Dat zorgt voor een extra 1,4 biljoen ton aan broeikasgasuitstoot per jaar. De steenkoolexport van Australië komt als tweede op de lijst. Die geplande projecten kunnen leiden tot een groei van 408 miljoen ton steenkool, wat leidt tot 760 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Daarnaast zorgen controversiële exploitatie van olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied voor een extra van 530 miljoen ton CO2 per jaar. De broeikasgas-uitstoot van mogelijkheden zoals teerzandolie in Canada en schaliegas in de Verenigde Staten is nog niet meegerekend.

20% meer CO2-uitstoot

Het rapport van Greenpeace stelt dat deze 14 CO2-bommen tot 20% meer CO2-uitstoot leiden. Als al de 14 projecten niet doorgaan, de mondiale CO2-emissie in 2015 piekt en dan met 5% afneemt, is er 75% kans om de opwarming van de aarde onder de 2 graden-lijn te houden, volgens het rapport. "Als deze projecten niet worden teruggedraaid, zien we 300 biljoen ton CO2-uitstoot extra in 2050, en dat maakt het nog moeilijker om de 2 gradenlijn te halen," vertelt Georgina Woods van Greenpeace Australië, bij The Guardian. "De industrie van fossiele brandstoffen breidt zich uit en vindt nieuwe manieren om grondstoffen naar boven te krijgen, vaak op een giftige of gevaarlijke manier. Het is een wanhoopspoging van deze organisaties om in de veranderende energiemarkt te blijven zitten. Landen die [op VN klimaattoppen] hebben toegestemd dat de opwarming niet hoger dan 2 graden mag komen, zouden geen groen licht voor deze projecten moeten geven."