Geen grote klimaatambitie in Cancún

Deze en volgende week vindt de klimaattop in Cancún plaats. Na mislukt overleg in Kopenhagen vergaderen wereldleiders en klimaatexperts weer over een nieuw klimaatakkoord. Maar de kans op een doorbraak is gering; die van vooruitgang op deelgebieden is groter.
 

Door Daniëlle van Gils

In Cancún overleggen voornamelijk milieuministers over het akkoord, in plaats van regeringsleiders. Meerdere regeringsleiders laten de top link liggen, na de top in Kopenhagen. "De mislukking van de vorige klimaattop in Kopenhagen ligt nog vers in het geheugen en door de economische crisis is er weinig animo om verregaande verplichtingen aan te gaan", vertelt Bram Schilham, klimaatcorrespondent NOS, op NOS.nl.

"Behalve de nog voelbare kater van Kopenhagen zijn er meer factoren die een succes in de weg staan. Zoals bijvoorbeeld de economische crisis. Maatregelen om CO2- uitstoot terug te dringen hebben bijna automatisch en zeker op korte termijn een beknellend effect op het bedrijfsleven. Geen land zal in de huidige economische situatie geneigd zijn zijn nek uit te steken om de klimaatonderhandelingen vlot te trekken."

Klimaat-ambities

"De Europese Unie is bereid in Cancún in te stemmen met een ambitieus mondiaal klimaatkader, maar helaas zijn andere grote economieën dat niet", aldus Connie Hedegaard, Eurocommissaris voor Klimaat, op DeMorgen.be. De Britse premier David Cameron is optimistisch. "Klimaatverandering is een mondiale bedreiging, en ja, Groot-Brittannië stoot minder dan 2% van de wereldwijde emissies uit, maar dat wil niet zeggen dat we op een wereldwijd akkoord moeten wachten om een verschil te maken", laat hij in een artikel van The Guardian weten. Vooral van de VS en China wordt weinig actie verwacht.

Dat president Obama zijn klimaatwet niet door de Senaat in de VS kreeg, kan veel invloed hebben op de klimaattop. Bert Metz, werkzaam bij de European Climate Foundation en co-voorzitter van IPCC werkgroep III, liet dat tijdens onderhandelingen in Bonn, afgelopen augustus weten. "De VS nemen 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot voor rekening, en zonder hun medewerking is het moeilijk om klimaatproblemen op te lossen. Ze hebben een grote invloed op internationale verdragen, omdat andere landen, en zeker China, hun acties laten afhangen van wat de VS doen. Uitblijven van actie in de VS zou voor Cancún wel eens de doodsteek kunnen zijn." (Uit artikel Cancún nog meer in verdrukking)

Beslissingen voor hernieuwd vertrouwen

Een grote doorbraak zien de experts dus niet aankomen, maar wel vooruitgang in de onderhandelingen op een aantal deelgebieden. "Ik verwacht dat we in Cancún een aantal dringend nodige beslissingen gaan nemen op het gebied van ontbossing, het aanpassen aan de klimaatcrisis en het delen van technologie", zegt Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks, die op de top aanwezig is.

Als er inderdaad op die deelgebieden goede beslissingen worden genomen, kan dat leiden tot het opbouwen van het vertrouwen tussen landen vertrouwen dat in Kopenhagen was gebroken, laat Damian Carrington, hoofdredacteur Environment bij The Guardian weten. Daarbij merkt hij ook op dat arme en kwetsbare landen veelal voor een deal gaan waarbij klimaatadaptatie voorop staat - voornamelijk kleine eilandlanden en landen rondom de Sahara. De rijke landen spelen daarentegen in op klimaatmitigatie en CO2-reductie, waarbij ze wel hun hoge energieverbruik kunnen behouden voor economische groei.

Veel experts kijken al naar volgend jaar, naar COP17 in Zuid-Afrika, december 2011. Een klimaatakkoord daar zou net op tijd zijn voor het eindigen van het Kyoto-protocol, in 2012.

Zie ook de website van de klimaattop in Cancún (Engels)

Wat gaat Nederland doen?

Joop Atsma, staatssecretaris Infrastructuur & Milieu, leidt de officiële Nederlandse delegatie in Cancún. Daar presenteert Henk Bleker, staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, het The Hague Action Plan, een plan voor klimaatvriendelijke landbouw.

Tijdens de klimaattop zal Nederland Europa met de klimaatdoelstellingen volgen, maar die worden nog niet altijd gehaald. "Nederland zal zelfs de afgezwakte Europese klimaatdoelen niet halen", zegt de Energieraad, adviesorgaan van het kabinet. Bij ongewijzigd beleid blijft Nederland steken op 9% in 2020, terwijl in Europa is afgesproken minstens 14% duurzame energie in 2020 op te wekken.

01 december 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: Cancún, klimaattop, onderhandelingen, ontbossing, klimaatdoelen