Europese steden gaan voor groene groei

Op weg naar de VN-top Rio+20 werd op het vijfde congres van het Comité van de Regio's (CoR), 22 - 23 maart in Kopenhagen, een declaratie aangenomen waarin steden en regio's zich committeren aan groene groei.

De Kopenhagen Declaratie zet in op acties voor wereldwijde, duurzame ontwikkeling met een sleutelrol voor Europese steden. Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso opende de conferentie met een oproep: "We moeten inzetten op duurzame groei, niet enkel vanuit het oogpunt van milieu en leefkwaliteit, ook vanuit economisch perspectief."

Letterlijk en figuurlijk gelden steden als het centrum van de milieuproblematiek.
Stadsbewoners hebben als eerst te kampen met de effecten van klimaatverandering. Maar in die steden gebeurt tegelijkertijd iets moois: juist omdat hier de meeste uitdagingen liggen, zijn steden bij uitstek ook de broedplaatsen voor innovatieve oplossingen. Steden zijn gewend zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. Bovendien is in steden macht en kennis aanwezig en er wordt het meeste geld verdiend. Het potentieel van steden moet beter worden benut. Zo stelt ook de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz: "Steden zijn innovatieve centra die constant de behoeften van inwoners vervullen. Ze moeten steeds weer transformeren om zaken als wonen, werken, veiligheid en transport mogelijk te maken." Mercedes Bresso (Voorzitter CoR) hamert erop: "Juist in deze tijd van economische crisis moeten we de koers veranderen. En de steden vervullen een voortrekkersrol: daar worden leefstijlen veranderd, creativiteit en talent gestimuleerd, samengewerkt met bedrijven en het is de plek waar mensen zonder baan weer aan het werk gaan."

Best practises

Europees beleid maken is niet eenvoudig omdat 'one size fits all' hier niet opgaat. Geen twee stedelijke gebieden in Europa zijn hetzelfde. Maar omdat de uitdagingen wel degelijk vergelijkbaar zijn, is het uitwisselen van 'best practises' essentieel. Of het nu gaat om energie, banen of leefkwaliteit. Zo is de gaststad van dit evenement een prachtige inspiratiebron met talloze duurzame projecten die behalve een beter leefklimaat ook 25.000 extra banen brachten.

Op het congres is aandacht voor lokale initiatieven zoals het project 'Rotterdamse Klushuizen' waar bewoners actief bijdragen aan de ontwikkeling van hun wijk. Projectleider An Huitzing: "Zon 200 ondernemende Rotterdammers zijn de afgelopen jaren de uitdaging aangegaan om een oud pand van de gemeente te kopen en op te knappen." Vorig jaar won het initiatief de Eurocities Innovation Award en inmiddels zijn meer Nederlandse steden hiermee aan de slag gegaan.

Het wereldtoneel op

De meerderheid van de wereldbevolking leeft in de stad. Europa heeft al decennia lang te maken met sterke verstedelijking: hier leeft ruim 70% van de mensen in een stad (in Nederland al 82%). Daarmee is volop leerervaring aanwezig op ons continent.

Barroso: "Op dit moment loopt Europa voorop als het gaat om leefkwaliteit, dat is zeker iets om trots op te zijn. Chinezen willen van ons leren over groene urbanisering. Om snelle groeiers als China, India en Brazilië te bewegen tot bijdrage aan de doelstellingen van de klimaatconferenties moet Europa het voortouw nemen om te laten zien wat mogelijk is. Investeringen in nieuwe, schone technologieën en industrieën gelden als dé kans voor Europa om weer een wereldspeler te worden."

29 maart 2012