Duurzame leefstijlen verspreiden zich over Europa

Nieuwe initiatieven en sociale innovatie inspireren een verschuiving naar duurzame, hoogwaardige leefstijlen in Europa in 2050. Dat blijkt uit een nieuw rapport. Het laat zien dat steeds meer mensen in Europa hun leefstijl en bijbehorende consumptiegedrag zo veranderen dat ze een minder grote impact op het milieu hebben, kosten besparen en dit alles zonder in te leveren op kwaliteit van leven.

Persbericht ECN

Volgens het rapport Sustainable Lifestyles: Today's Facts & Tomorrow's Trends is er het afgelopen decennium van alles gebeurd op het gebied van sociale innovatie, maatschappelijk ondernemen, duurzaam beleid en ondernemerschap. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om decentrale energie-opwekking, initiatieven voor delen van auto's en fietsen, lokale voedselketens, stedelijke landbouw en ecobuurten. Slimme meters maken het niet alleen gemakkelijker om energie te besparen, maar ook om zelf thuis energie te produceren. Een toenemend aantal mensen woont energieneutraal en de nieuwste trend is die van dynamische gebouwen die op veranderingen in weersomstandigheden en in het binnenklimaat reageren. Duurzame wijken komen op en steden ontwikkelen beleid om de behoefte aan auto's en vervoer te verminderen. Daarnaast wordt de opkomst van de 'ervaringseconomie' zichtbaar door een groeiende interesse in cadeaus zoals een massagebehandeling in plaats van goederen. Consumptie lijkt zich meer te richten op duurzame producten van goede kwaliteit die goed onderhouden worden in plaats van worden weggegooid.

Toch zijn deze voorbeelden eerder uitzondering dan regel. Onze huidige leefstijlen zijn over het algemeen nog weinig duurzaam en gebaseerd op overproductie en -consumptie. We eten meer vlees- en zuivelproducten, wonen in grotere huizen met minder mensen, reizen meer en steeds meer mensen hebben last van zwaarlijvigheid en daarbij horende ziekteverschijnselen.

Het milieu en geld sparen

Het toekomstig potentieel voor duurzame leefstijlen is enorm, maar de uitdagingen zijn dat ook. Deze hebben onder andere te maken met de heersende mening dat welzijn nauw samenhangt met een hoge mate van materiële welvaart. Echter, zodra een zeker welvaartsniveau behaald is, worden mensen niet gelukkiger van nog meer spullen. Een ander beeld dat betwist kan worden is dat een duurzame leefstijl duur is. Initiatieven voor een duurzamer leefstijl kunnen diverse voordelen met zich meebrengen: niet alleen energie- en/of grondstofbesparing, maar bijvoorbeeld ook verbeterde sociale relaties, verhoogd comfort en veiligheid, besparing op parkeerplaatsen en kosten. Hier wordt dus meer gespaard dan het milieu alleen: mensen sparen geld uit, ze zijn gezonder, meer sociaal betrokken en ze gebruiken de nieuwste technologieën om hun leven efficiënter in te richten.

21 februari 2012