Duurzame index meer dan alleen BBP

Het Bruto Binnenlands Product is meestal de graadmeter als het gaat om economische groei. Dat is niet terecht, schrijft een rapport van twee VN-organisaties. De Inclusive Wealth Index (IWI) is een nieuwe indicator voor groei, en richt zich met name op het stimuleren van duurzame groei.
  

Door Daniëlle van Gils

De index kijkt naast het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de Index van Menselijke ontwikkeling [Human Development Index (HDI), een index die kijkt naar volksgezondheid, kennis en levensstandaard] naar onderwerpen als productie, menselijk en natuurlijk kapitaal en de duurzaamheid van de groei van een land. De index is onderdeel van het Inclusive Wealth Report 2012, een samenwerking tussen de Verenigde Naties Universiteit en het Milieuprogramma van de VN (UNEP).

In totaal zijn 20 landen* onder de loep genomen, voor hun inclusive wealth tussen 1990 en 2008. In die tijd kende veel van de landen een groei van hun BBP. Maar de IWI laat een uitputting van natuurlijk kapitaal zien - de som van duurzame en niet-duurzame bronnen zoals fossiele brandstoffen, bossen en visbestand.

Zo nam het BBP in China in die 18 jaar toe met 422%, maar de natuurlijke hulpbronnen per hoofd van de bevolking gingen met 17% omlaag. Met het natuurlijk kapitaal meegenomen in de nieuwe index groeide de economie in China met slechts 45%. Van de onderzochte landen had alleen Japan geen achteruitgang in natuurlijk kapitaal, omdat het bosoppervlak toenam.

Het rapport heeft alleen naar de periode van 1990 tot 2008 gekeken - niet naar de jaren ervoor, toen veel industriële landen economische groei kenden, met afname van natuurlijk kapitaal als gevolg.

De index laat landen zien waar hun welvaart ligt. Doordat het ook het natuurlijk kapitaal meeneemt, onderstreept de index het belang van behoud van natuurlijk kapitaal voor toekomstige generaties. De index gaat elke twee jaar verschijnen.

* IWI keek naar de inclusieve welvaart van 20 landen: Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Duitsland, Ecuador, Groot-Brittannië, Frankrijk, India, Japan, Kenia, Nigeria, Noorwegen, Rusland, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten, Venezuela en Zuid-Afrika. Deze landen zorgen voor 75% van het wereld BBP.

18 juli 2012

Bron: Bits of Science