Dialoog over klimaatwetenschap

Op de nieuwe website Climate Dialogue, een initiatief van onder meer het KNMI, PBL en klimaatsceptici, gaan wetenschappers met elkaar in discussie. Die discussies draaien rondom een aantal vraagstukken uit de klimaatwetenschap.
  

Het gaat de website er niet om consesus te bereiken, maar om een wetenschappelijke discussie te voeren. Vraagstukken gaan onder meer over wat is de exacte bijdrage van CO2 aan de opwarming van de aarde, en waardoor smelt het ijs van de Noordpool? Voor elk onderwerp schrijft de redactie, bestaande uit Rob van Doorland (KNMI), Bart Strengers (PBL) en Marcel Crok (wetenschapsjournalist) een introductie-artikel. Daarop volgen gast-bijdragen van twee (of meer) uitgenodigde wetenschappers. Zij gaan vervolgens met elkaar in discussie door commentaar op de bijdragen te leveren. Ook het publiek kan meediscussiëren, maar deze commentaren staan apart van die van de wetenschappers. De reacties worden gemodereerd, waarmee de redactie van de website de discussie overzichtelijk en professioneel wil houden. Op het moment dat het in de discussie duidelijk is waar de wetenschappers het over eens en oneens zijn, eindigt de redactie de dialoog en schrijft een samenvatting.

De website is een initiatief van het KMNI, PBL en klimaatsceptici en is deel van een uitvoering van een motie uit de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een aantal ontdekte fouten in het vierde IPCC-rapport (zie ook ons dossier over deze fouten), kwam er een discussie over klimaatwetenschap op gang. De Tweede Kamer stemde in met een motie van de VVD om er onder andere voor te zorgen dat klimaatsceptici bij toekomstige rapporten van het IPCC zullen worden betrokken. Als uitvoering van de motie heeft toenmalig staatssecretaris van Milieu Joop Atsma het KNMI en het PBL verzocht een inhoudelijke en zakelijk discussie op het internet te organiseren.

Het eerste onderwerp gaat over het smelten van het Noordpool-ijs. De omvang van dit ijs kent een afname in de afgelopen drie decennia. Op de website gaan wetenschappers in gesprek over de mogelijke oorzaken hiervan. Bij dit onderwerp hebben Judith Curry (kritisch klimaatwetenschapper), Walt Meier en Ron Lindsay (beide poolonderzoekers) een gast-bijdrage geleverd.

14 november 2012