Consumenten dubbel over duurzaamheid

Een overgroot deel van de consumenten vindt duurzaamheid belangrijk, maar in de praktijk blijkt een veel kleiner deel ook daadwerkelijk duurzaam te leven. Dat blijkt uit het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek van het initiatief 1.000.000 druppels.
  

Van de deelnemers aan het onderzoek geeft 93% aan duurzaamheid belangrijk te vinden en 67% vindt van zichzelf dat hij of zij duurzaam leeft. Daarbij geeft iets meer dan de helft van de ondervraagden aan dat als zij informatie over duurzaamheid krijgen, zij ook duurzamer zouden gaan leven. Ook iets meer dan de helft geeft aan meer te willen betalen voor duurzame producten dan voor niet-duurzame producten. Volgens het onderzoek blijkt slechts een fractie van de consumenten dat ook daadwerkelijk in de praktijk te doen.

De deelnemende consumenten dichten het bedrijfsleven, de overheid en consumenten een even grote rol toe als het gaat om de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid. Waar mogelijk moeten bedrijven gerecycled materiaal gebruiken en proberen zo min mogelijk bronnen (zoals energie of grondstoffen) te gebruiken, volgens de respondenten. Ze vinden ook dat consumenten vooral producten moeten kopen waarvan ze denken dat ze milieuvriendelijk zijn. De overheid heeft in hun ogen de taak om te zorgen dat producten die op de markt komen op een verantwoordelijke manier zijn geproduceerd. Ook zou de overheid volgens de deelnemers moeten zorgen voor eisen of wet- en regelgeving om duurzaamheid af te dwingen.

1 miljoen druppels op een gloeiende plaat

Het Nationaal Duurzaamheidsonderzoek is een onderzoek van 1.000.000 druppels, een initiatief van schoonmaakorganisatie Asito. Sander de Haas namens 1.000.000 druppels: "We zien dat vrijwel iedereen duurzaamheid belangrijk vindt. Men is er dus van overtuigd dat we op een fatsoenlijke manier met mens en milieu om moeten gaan. Maar het naar de praktijk brengen hiervan zorgt voor problemen. Daar komt het duurzaamheidsproject 1.000.000 druppels om de hoek kijken. 1.000.000 druppels verstuurt wekelijks praktische duurzame tips waarmee mensen duurzamer kunnen leven zonder dat het geld kost. Sterker nog, de meeste tips leveren geld op. Als mensen die besparing inzetten om eens wat vaker Fair Trade of biologische producten te kopen, kunnen ze hun eigen drang naar duurzaamheid invullen zonder dat het hen extra geld kost."

www.1miljoendruppels.nl

14 januari 2013

Foto: Alicia Jo McMahan