De burgemeester als klimaatmakelaar

De Provincie Utrecht timmert hard aan de weg met haar Klimaat op Orde programma. Naast een uitgebreid actieprogramma heeft de provincie ook klimaatambassadeurs aangesteld. De burgemeester van Houten is zon ambassadeur. Tijdens het Klimaat op Orde debat in Nieuwegein probeert hij verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Door Martijn van Rijnsoever

Hoeve Middenhof is een overblijfsel uit lang vervlogen tijden, omsingeld door de oprukkende nieuwbouwwijken van Nieuwegein en Utrecht. Deze tot restaurant omgebouwde hoeve vormt het decor voor een van de Klimaat op Orde debatten van de Provincie Utrecht. Het is één van die eerste echt zomerse dagen van het jaar en in de zaal boven worden de stropdassen al snel iets losser getrokken. Met slimme vragen probeert Cor Lamers - burgemeester van de gemeente Houten en klimaatambassadeur voor de Provincie Utrecht het publiek aan het denken te zetten over hun rol in het aanpakken van het klimaatprobleem. En dan gaat het niet over hoe we zoveel mogelijk energie besparen, maar hoe je je aanpast aan de klimaatverandering die toch al optreedt. Meer hitte, meer droogte, meer nattigheid. Dat vraagt om drastische maatregelen in het stedelijke gebied.

Gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars, allemaal zijn ze vertegenwoordigd. Stuk voor stuk spreken ze uit dat er iets moet gebeuren en dat zij wel een rol voor zichzelf zien weggelegd. Als een soort klimaatmakelaar koppelt burgemeester Lamers met verve de ene partij aan de andere. Wat als de wethouder nou eens op bezoek ging bij de corporatie? Wat als de projectontwikkelaar al een pasklare technologische oplossing kan bieden? Er zitten veel voordelen aan samenwerking tussen de partijen. Ze hebben gezamenlijke doelstellingen en iedere partij heeft een stukje van de oplossing. Die constatering was al gemaakt, maar dan stokt de discussie. Zodra de vrijblijvendheid ervan af is, zo lijkt het, verandert de geïnteresseerde houding ineens in een afwachtende houding. Iedereen kijkt elkaar aan, maar niemand zet de eerste stap. Dan blijkt dat er toch nog een hoop werk aan de winkel is voor de klimaatambassadeurs.

Tijdens de klimaattop van de Provincie Utrecht op 1 juli worden de resultaten van de debatten bekend gemaakt. Op de top wil men tot een uitvoeringsagenda komen voor klimaatadaptatie. De afwachtende doch positieve houding wil de provincie omzetten in actie. Wordt vervolgd.

Meer informatie:
Provincie Utrecht over het Klimaat op Orde programma

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Klimaatonderzoek