App Ecofacts: data omzetten in actie

Niet alleen data van CO2-uitstoot laten zien, maar dat koppelen aan veranderingen in de eigen leefstijl om de uitstoot te reduceren. Dat is het idee van de Argentijn Andres Martinez Quijano met zijn app Ecofacts. Martinex Quijanon is de winnaar van de wedstrijd Apps for Climate van de Wereldbank.

Door Mees Schoenmaeckers

Bij de wedstrijd produceerden deelnemers een eigen app die te maken heeft met klimaatverandering. Het doel is om de beste ideeën van verschillende deelnemers -waaronder wetenschappers en applicatieontwikkelaars - bij elkaar te brengen, om op die manier de data van de Wereldbank te gebruiken voor nieuwe, innovatieve apps.

Er hebben honderden mensen meegedaan, uiteindelijk ging de Argentijn Andres Martinez Quijano met de winst aan de haal.

Ecofacts

Zijn app Ecofacts heeft als doel om mensen de data van de Wereldbank te laten zien - bijvoorbeeld hoeveel CO2 een land uitstoot en welke activiteiten daar allemaal aan bijdragen - en deze data om te zetten in kennis en actie. Op deze manier leren mensen in hoeverre zij bijdragen aan de klimaatverandering en wat zij eraan kunnen doen om het tegen te gaan.

Martinez Quijano vertelt over zijn app, op de website van de Wereldbank: "De manier hoe mensen in industriële landen leven veroorzaakt klimaatverandering. Het zijn niet de bedrijven, maar mensen, wat ze kopen en hoe ze energie gebruiken." Met de app wil hij mensen hiervan bewust maken en hoopt hij dat mensen ook bewust naar hun leefwijze en de invloed daarvan op klimaatverandering gaan kijken.

De app laat zien hoe zeer kleine veranderingen in de leefstijl al tot een grote reductie in de hoeveelheid CO2-uitstoot zou kunnen zorgen - mits maar genoeg mensen die kleine verandering in hun leefstijl uitvoeren. De Wereldbank is van mening dat dit zeer stimulerend werkt en heeft daarom Martinez Quijano tot de winnaar van de Apps for climate competitie uitgeroepen. De hoofdprijs was $15.000 en een eervolle titel.

Vervolg op de wedstrijd

De competitie was een zeer groot succes, want na de Apps for climate competitie is er ook al direct een nieuwe competitie bedacht door MTV in samenwerking met Connect4Climate: Voices4Climate. Deze competitie richt zich voornamelijk op jonge zangers, andere muzikanten, filmers en fotografen.

12 juli 2012