Aanpak klimaatproblemen vereist nieuw soort bestuur

Tijdens een druk bezochte forumdiscussie in oktober in Den Haag is het boek Over de crisis niets dan goeds van Sjef Staps gepresenteerd. Het boek bevat 25 interviews met prominente Nederlanders en benadrukt het belang om de problemen rond klimaatverandering en biodiversiteit aan te pakken. De geïnterviewden - een brede groep van onder meer Jan Terlouw, Marjan Minnesma, Jane Goodall, Ed Nijpels en James Hansen - zijn het er unaniem over eens: de urgentie om het probleem op te lossen is enorm.

  

Overheid moet regie nemen

De zogehete ‘struisvogelpolitiek’ als het gaat om de ongunstige effecten op onze leefomgeving door mensenlijk handelen triggerde Sjef Staps. Hij is verbonden aan het Louis Bolk Instituut, een onderzoeksinstelling voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid in Driebergen. “Willen onze kleinkinderen nog van deze aarde kunnen genieten, dan zullen we een enorme reductie moeten realiseren in ons gebruik van grondstoffen en energie. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving gaat het om een reductie van niet minder dan 80%. We kunnen daar niet onderuit. Maar beperken in een systeem dat nu nog overvloed en welvaart biedt, is uiterst complex. Het is dus logisch dat dat op weerstand stuit. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de overheid haar verantwoordelijkheid écht moet oppakken op het gebied van grondstoffenbeheer en milieu. Zij moet de regie nemen en samen met burgers en bedrijfsleven zorg dragen voor huidige én toekomstige generaties. Dat staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu dit boek officieel in ontvangst heeft willen nemen, is een hoopvol signaal,” vertelt Staps. Daarbij is het volgens Staps de vraag of de nieuwe, wereldwijde en langetermijn-problemen binnen ons huidig bestuur op te lossen zijn. Onze samenleving lijkt steeds meer op de korte termijn gericht. Er is behoefte aan een nieuw model met een stabieler langetermijn-beleid. Naast de visies van de 25 geïnterviewden bevat het boek praktische handvatten voor consumenten en een lijst van “no regret maatregelen” die de overheid kan nemen om het verschil te maken op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit.

Boek volgt eigen credo: zoveel mogelijk aandacht voor duurzaamheid bij het project

Het boek “Over de crisis niets dan goeds” van Sjef Staps is verkrijgbaar via de boekhandel en via de website www.overdecrisisnietsdangoeds.nl. Bij het hele project (het boek, de interviews, de boekpresentatie en de discussiefora later dit jaar) is maximaal rekening gehouden met de CO2-voetafdruk. Voor bijvoorbeeld de interviews en het overleg met de uitgeverij heeft de auteur alle afstanden per fiets of openbaar vervoer afgelegd. Ook de drukker is geselecteerd op basis van extra aandachtaan duurzaamheid: 100% groene stroom, biologische inkten, 100% FSC-papier zonder optische witmakers. De gehele oplage is in Nederland gedrukt, waardoor uitstoot van broeikasgassen door transport beperkt bleven. Het project is gefinancierd door het Louis Bolk Instituut en de Ministeries van Econmische Zaken en Infrastructuur & Milieu.

Over het Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Er zijn ongeveer 60 werknemers actief vanuit hoofdkantoor Driebergen en vanuit Accra, Ghana. Meer informatie op www.louisbolk.org.

02 december 2013

Bron: Persbericht Louis Bolk Instituut