2011: een jaar vol klimaatinformatie!

Een nieuw jaar, een frisse blik. We gaan vol verder met Change Magazine, zoals we in onze kerstwens schreven. Toch ook een terugblik naar 2011. Wat gebeurde er in de klimaatwereld en wat trok de aandacht van de Change Magazine lezer? In een twee-luik een jaaroverzicht met een selectie van de klimaatinformatie uit 2011.

Deel 1: januari - juni 2011

In januari geeft Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur & Milieu) het startsein voor het opspuiten van zand bij Ter Heijde. Deze Zandmotor moet zwakke plekken in de Nederlandse kust helpen beschermen. Tot oktober 2011 zijn Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland bezig om de Zandmotor te creëeren. Inmiddels ligt de zandmotor als een schiereiland voor de kust en is het open voor publiek.

In februari plaatst NASA een video-animatie online, met daarin de opwarming van de aarde in beeld.  Met de animatie wordt de trend van opwarming duidelijk: in 1880 zijn grote delen van de aarde blauw gekleurd (kouder dan gemiddeld), maar in de loop der jaren komen er steeds grotere gebieden wit (gelijk aan het gemiddelde) en geel, totdat de aarde in 2010 voornamelijk rood (warmer dan gemiddeld) is gekleurd.

In maart interviewt Change Magazine Aad van den Ende. Met zijn concept Stevelduct is het mogelijk vracht te vervoeren zonder CO2-uitstoot. Het is een samenvoeging van een aquaduct met de techniek van stevelen. Deze combinatie bij aan emissiereductie binnen de transportsector. Een goede verdienste: binnen de nationale broeikasgasemissie neemt de transportsector 20% in.

In april een nieuw verhaal over klimaatverandering. De boodschap van stijgende zeespiegels is nu wel bekend. Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, legt uit hoe klimaatverandering ook verregaande consequenties heeft voor de wereldwijde veiligheid en internationale verhoudingen. Volgens de Wijk is klimaatverandering niet los te zien van de wereldveiligheid en dus ook Nederlandse veiligheid.

In mei blijkt uit een rapport van de Arctische Raad dat de zeespiegel sneller stijgt dan eerder is aangenomen. Het scenario van de raad: een stijging tussen 90 - 160 cm in 2100. De stijging komt met name door opwarmende gletsjers, waarbij veel water smelt en grote ijsmassa's afbreken. Het scenario van de Raad lijkt op die van de Deltacommissie uit 2008: een verwachte zeespiegelstijging in Nederland van 65 - 130 cm.

In juni een primeur in België: daar rijdt de eerste trein op zonne-energie opgewekt door het dak van een treintunnel. Op het dak van een spoorwegtunnel zijn 16.000 zonnepanelen geplaatst over een afstand van 3,4 kilometer. De zonne-energie wordt vervolgens gebruikt om gewone treinen en hogesnelheidstreinen van energie te voorzien. Met de jaarlijks opgewekte zonne-energie kunnen alle Belgische treinen één dag van groene stroom worden voorzien.

Lees deel 2: juli - december 2011