Weinig klimaatwinst bij gebruik aardgas

Hoewel aardgas minder CO2 uitstoot, zal het gebruik ervan in plaats van kolen amper winst geven om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, blijkt uit een onderzoek dat in oktober in Climate Change Letters verschijnt.

Door Daniëlle van Gils

Verbranding van kolen zorgt voor meer CO2-uitstoot dan andere fossiele brandstoffen (zie 'milieu-impact brandstoffen'), en heeft ook een hogere uitstoot van andere vervuilende stoffen, waaronder stikstof-oxide (NOx) en fijnstof. Fijnstof levert een bijdrage aan verkoeling, doordat het zonlicht weerkaatst. Aardgas levert minder uitstoot van broeikasgassen en fijnstof op, waardoor het wordt gezien als een brandstof in de transitie naar duurzame brandstoffen.

"Gebruik van meer aardgas zal de CO2-uitstoot verminderen, maar het draagt nauwelijks bij aan klimaatmitigatie", zegt Tom Wigley, auteur van de studie en werkzaam bij het National Center for Atmospheric Research, op de website van UCAR. Daarbij spelen fijnstof en de kans op methaanlekkage een rol. "Je zult in eerste instantie niet aan opwarming ontkomen. Doordat je geen kolen verbrand, heb je niet het verkoelende effect van de uitgestoten fijnstof. Vermindering van fijnstof-uitstoot kent twee kanten van de medaille: het zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder zure regen, maar speelt opwarming in de hand." Ook de kans op methaanlekkage bij winning van aardgas zorgt voor een kleiner positief effect bij het gebruik van aardgas. Het broeikasgas methaan (CH4) is 21 keer sterker dan CO2.

Opwarmend effect tot 2050

Wigley: "Het zal vele decennia duren voordat het klimaatverandering afremt, en zelfs dan zal het maar een marginaal verschil uitmaken." Volgens zijn computersimulaties zal 50% vervanging van kolen door aardgas in eerste instantie leiden tot opwarming, tot ongeveer 2050 als er geen kans is op methaanlekkage, en tot ongeveer 2140 als er veel lekkage is. Daarna zal het in de transitie wel helpen om de opwarming te verminderen, maar met slechts een paar tiende graad per decennia minder.

Aardgas als voorbereiding op biogas

Het gebruik van aardgas is een goede voorbereiding op het gebruik van biogas, doordat voertuigen op aardgas ook op biogas kunnen rijden zodra dat beschikbaar is. Zie het artikel 'Een duurzamer palet van brandstoffen', over onder meer over aardgas, LPG (autogas) en biobrandstoffen.

14 september 2011

Bron: NCAR/UCAR

Foto: Marc Wathieu