Transumo is dood, leve Transumo?

Albert.nl, spitsmijden, verzekeren per kilometer en tientallen andere projecten. Vijf jaar lang heeft kennisnetwerk voor mobiliteit Transumo opzienbarende en bruikbare projecten bedacht en getest. In november 2009 werd bekend dat Transumo zou worden opgeheven. Directielid Jan Klinkenberg pleit voor een schaalvergroting van succesvolle proefprojecten die kunnen helpen Nederland bereikbaar en in beweging te houden.

Door Maartje Smeets

Transumo startte vijf jaar geleden als een van de kennisinstituten die zijn opgezet met geld uit de aardgasbaten. Directieleden Jan Klinkberg en professor Jo van Nunen kijken met trots terug op die vijf jaar. De hoop is dat de opgedane kennis met praktijkprojecten nu voet aan de grond krijgt en niet verzandt in moeizame regelgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinkenberg: "Eigenlijk zou je een soort unit moeten instellen die een link blijft vormen tussen overheid, bedrijven en wetenschap, zodat de beweging die is ingezet door blijft gaan. Veel hoeft dat niet te kosten. Transumo werd ook door een beperkt aantal mensen bemand en kreeg toch veel van de grond."
Vijftig mensen promoveerden op de projecten die door Transumo in gang zijn gezet.

Milieuwinst en meer efficientie op gebied van mobiliteit worden niet behaald door complexe processen van bovenaf te willen veranderen stelt professor Van Nunen. "De truc is een list te bedenken die ervoor zorgt dat de gebruikers systemen gaan optimaliseren. Dat doe je door ze te verleiden. Een goed voorbeeld is de door Transumo bedachte bezorgdienst van Albert Heijn, albert.nl. Wie op rustige momenten zijn boodschappen laat komen, betaalt minder voor de bezorging dan mensen die 's ochtends vroeg de spullen in huis willen hebben. Zo bereik je door het gedrag van  gebruikers met beloning te beïnvloeden, een goede verdeling van bezorgmomenten. Pieken worden afgevlakt en de efficiency neemt toe."

De grote waarde van de proefprojecten van Transumo is volgens Klinkenberg dat in de praktijk is bewezen dat projecten als spitsmijden werken. De proeven leverden waardevolle data en onderzoeksresultaten op. Klinkenberg: "Die gegevens kun je gebruiken om een project ook elders te proberen. Wat nu rest is een opschalingsvraag wat betreft de implementatie van de projecten. Hoe krijgen we een project als spitsmijden ingevoerd in grote delen van het land? Bewijs dat het kan ligt er, nu moet het stokje worden doorgegeven."

Prof. Dr. Ir. Jo van Nunen is hoogleraar Logistics & Information Systems bij Erasmus Universiteit Rotterdam en Wetenschappelijk Directeur van Transumo.
Jan Klinkenberg is Zakelijk Directeur van Transumo.
Meer info: www.transumo.nl

Datum

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie