Slimme auto lost mobiliteitsproblemen zelf op

Techneuten in de automotive regio Eindhoven en Helmond zien slimme auto's als oplossingen voor de huidige mobiliteitsproblemen. Dat bleek tijdens het 8e International Automotive Congres op de TU/e.

Door Maartje Smeets

"De Technische Universiteit Eindhoven gaat het mobiliteitsprobleem op een nieuwe manier benaderen. We zien de auto niet alleen als onderdeel van het mobiliteitsprobleem. De slimme auto van de toekomst waar we aan werken is juist de oplossing."

Aan het woord is Carlo van de Weijer, vice-president Traffic Solutions van TomTom van de autonavigatiesystemen. Want de automotivebranche, de sector die zich bezig houdt met de technische ontwikkeling en productie van auto's en logistiek, is zich terdege bewust van de problemen die (auto)mobiliteit in Nederland en wereldwijd veroorzaakt: luchtvervuiling, CO2-uitstoot, congestie. De Nederlandse automotive branche telt 300 bedrijven met in totaal 45.000 werknemers en een omzet van 17 miljard euro.

Smart Mobility

Tijdens het achtste International Automotive Congress aan de TU/e kwamen vooraanstaande bedrijven als Toyota, Tomtom, Daimler, Daf, NXP en vele andere bij elkaar om kennis te delen over Smart Mobility. Het congres was onderdeel van de Automotive Week 2011, podium voor nieuwe initiatieven en technieken op gebied van mobiliteit.

Van de Weijer: "De automotive-branche is een belangrijke stakeholder in klimaatverandering. Het klimaat is een gevaarlijke grootheid om mee te experimenteren. We kunnen beter het zekere voor het on-zekere nemen en inzetten op maatregelen die mobili- teit minder vervuilend en belastend maken."
 

In Nederland is het tweezijdige probleem van de gegroeide mobiliteit veroorzaakt duidelijk zichtbaar en meetbaar: Congestie in de vorm van files en verslechterde luchtkwaliteit. Deze Nederlandse situatie leidt tot veel inzet op ontwikkeling van systemen en technieken om de problemen te verkleinen. Vanuit de overheid is de inzet meer wegen en meer informatie voor de automobilist, bijvoorbeeld met hulp van matrixborden. Van de Weijer: "Wij zien vanuit de researchgroep Smart Mobility van de TU/e juist de auto als oplossing van het probleem. Auto's zijn meer en meer computers op wielen die informatie hebben over het weer, de locatie, de bestuurder en de omgeving. Dat kun je inzetten om slimmer om te gaan met mobiliteit." Zo kunnen slimme auto's volgens Van de Weijer helpen om files te voorkomen. Ze assisteren de autorijder in gevaarlijke situaties en kunnen adviseren over rijgedrag dat past bij het nieuwe rijden.

Natuurlijk ligt de nadruk van de automotivebedrijven niet alleen op het gebruik maken van de intelligente systemen waarmee steeds meer auto's zijn uitgerust en die kunnen helpen files en onnodige mobiliteit te voorkomen. Het tweede belangrijke pad blijft de ontwikkeling van technieken om auto's schoner te maken.

Mercedes en Toyota

Op het congres presenteerden de vooraanstaande producenten Daimler (Mercedes) en Toyota hun visie op mobiliteit van de toekomst. Opvallend was het verschil in opvatting over de positie van de auto. Waar Toyota de nadruk legt op de auto als onderdeel van een keten van modaliteiten van vervoer, lijkt Mercedes meer uit te gaan van de auto als belangrijkste mogelijkheid tot individuele mobiliteit.

Claus Ehlers is directeur maatschappij, voertuigconcepten en Human-machine Interaction bij Daimler: De auto is een expressie van individuele vrijheid. De wereldwijde autovloot bedraagt nu 1 miljard voertuigen. Dat zal met het stijgende welvaartsniveau in opkomende landen significant toenemen als er in 2050 9 miljard mensen zijn. Er is een heel portfolio aan innovatieve aandrijftechnieken nodig om de huidige en toekomstige problemen op te lossen. Mobiliteit moet beschouwd worden in al zijn facetten: lange afstanden, stedelijke mobiliteit, woon-werkverkeer. Daimler zet daarom in op zowel optimalisatie van huidige motoren, hybridisatie en elektrisch (emmissievrij) rijden. Daarnaast zetten we in op kansrijke projecten wat betreft autodelen als Car2Go en CarTogether.

Volgens Ehlers is de uitdaging voor de autobranche dat de regels op gebied van uitstoot wereldwijd strenger worden, terwijl de consument blijft vragen om individuele automobiliteit. "Auto's blijven daarom de focus van Daimler. Zij het dat die auto wel steeds schoner en uiteindelijk emissievrij wordt."
 

Voor Toyota is slechte luchtkwaliteit, opwarming van de aarde en schaarser wordende olie de drijver voor de overstap naar hybride en elektrische auto's. In februari van dit jaar werd de 3 miljoenste Toyota Prius verkocht. Akihito Tanke van Toyota Energy Research Group: "Besparen op brandstof gebaseerd op olie is niet meer voldoende. Olie moet langzamerhand vervangen worden door alternatieve brandstoffen. Toyota ziet veel kansen voor haar hybride-lijn. Die is toe te passen op alle toekomstige energiebronnen, of dat nu biobrandstof, aardgas of brandstofcellen is. In onze mobiliteitsvisie heeft de auto, met name in stedelijke regio's, een plek in combinatie met allerlei andere manieren van transport, zoals openbaar vervoer.

Dure accu's

Voor de elektrische auto zijn bereik en kosten van de accu's op dit moment de belangrijkste bottlenecks, volgens beide sprekers. Zeldzame aardmaterialen en lithium, nodig voor de productie van Li-ion batterijen, zorgen dat de kosten van de accupakketten op dit moment nog hoog zijn. Uit onderzoek van Daimler blijkt dat bijna de helft van de consument geen vertrouwen heeft in het bereik van de elektrische autos en deze mede daarom voorlopig links laat liggen.

Volgens Carlo van de Weijer blijkt in de regio Helmond-Eindhoven, waar de Nederlandse automotive-branche goeddeels verzameld is, geen gebrek aan mogelijkheden en budget voor slimme mobiliteitsoplossingen. "Wat we nodig hebben zijn studenten die kiezen voor deze branche. Gebrek aan technische mankracht is waar de ontwikkelingen op stuk kunnen lopen. "

De TU/e heeft daarom de krachten van TU/e-onderzoeksgroepen die excelleren op de terreinen die relevant zijn voor de sectoren automotive en logistiek gebundeld in de strategic Area Smart Mobility.

17 mei 2011