Mobiliteit is een dienst

We willen allemaal vervoeren, ontmoeten en ontdekken. Dat zal niet veranderen. Het is de kunst om mensen te verleiden tot andere, schonere vormen van vervoer. Hoe blijft Nederland bereikbaar met zo min mogelijk belasting van het milieu? Voor dit probleem zijn vele oplossingen en ze zullen allemaal nodig zijn, meent voorzitter Frits Hermans van het Platform Duurzame Mobiliteit. "Het toverwoord is gemak."*

Door Ria de Wit

"Als je mobiliteit beschouwt als een dienst, ga je er anders naar kijken. Dan spelen factoren als emotie, comfort en voorspelbaarheid een grote rol. De mens staat open voor prettige producten waar hij iets aan heeft," zegt Hermans.  

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen op het gebied van mobiliteit. Fabrikanten maken in rap tempo elektrische en hybride autos, alternatieve brandstoffen worden op grote schaal getest en nieuwe technologische ontwikkelingen zijn voortdurend in het nieuws. De opvallendste ontwikkeling vindt plaats tussen de oren van de Nederlanders, meent Hermans: "Het bewustzijn over duurzame mobiliteit heeft de afgelopen vijf jaar een grote sprong gemaakt. In 2005 was de combinatie duurzaam en mobiliteit nog maar in kleine kring bekend. Dat is radicaal veranderd. Duurzaam wordt nu gezien als kans. Je kunt echt mobieler zijn met minder milieubelasting."

Hermans doelt op slimme toepassingen, combinaties van vervoermiddelen en het gebruik van hoogwaardige technologie. Hij pleit voor een brede blik. "We zijn allemaal op weg naar een toekomst die we niet kennen. Het is daarom van belang om oplossingen te vinden die inspelen op diverse scenarios. Bovendien is duurzaam niet per definitie duur," betoogt hij. Je kunt er zelfs mee verdienen. "Steeds meer bedrijven zien dat in."

De uitdagingen zijn groot: naar verwachting zullen de vervoersbewegingen van autos en vrachtverkeer in Nederland de komende jaren fors toenemen, terwijl de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen juist drastisch moet verminderen: ten opzichte van 1990 met 20 procent in het jaar 2020. 

Het Platform Duurzame Mobiliteit (PDM) speelt een verbindende rol. "Overheid en bedrijfsleven, dat zijn verschillende werelden. De politiek kijkt vaak niet verder dan de eigen regeerperiode en het bedrijfsleven is vooral bezig met het rendement van het lopende en komende jaar. Deze klimaatuitdaging vraagt om oplossingen die ook over tientallen jaren nog zinvol zijn." In het verleden hebben maatregelen niet altijd goed uitgepakt, vindt Hermans. "Biobrandstoffen leken een geweldig idee voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarin is veel geïnvesteerd. Bedrijven zagen marktkansen en de overheid sprong er op in met subsidiemaatregelen. Maar wat bleek; de eerste generatie biobrandstoffen dreigde voedsel te verdringen. Op dat moment zijn minder verstandige beslissingen genomen."

De jeugd heeft de toekomst

In toenemende mate worden projecten van het PDM gedragen door jongeren. "Wij doen inmiddels veel om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Het gaat over hun toekomst; hun mobiliteitsgedrag. Je ziet ook dat jongeren met hele andere oplossingen voor de dag komen dan de ervaren veertigplussers die doorgaans in projectgroepen zitten. Je moet ze wel benaderen op hun eigen manier, via hun eigen communicatiekanalen en gemeenschappen. Een mooi voorbeeld hiervan is de open source community c,mm,n, waar iedereen kan meebouwen aan de auto van de toekomst."

Een breed, maatschappelijk draagvlak voor duurzame mobiliteit leidt tot successen, daarvan is Hermans overtuigd. "Wat we niet willen, is een nieuwe elite creëren die vertelt hoe het moet. Dat heeft een remmende werking. Dat is wat wij als platform voortdurend uitdragen: luister naar elkaaren werk samen. Niemand heeft als enige de wijsheid in pacht."

16 november 2009

Meer lezen over duurzame mobiliteit? U kunt het nummer Duurzame Mobiliteit nabestellen via www.changemagazine.nl/magazine.

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie