Bedrijven willen maatwerkmobiliteit

Tachtig procent van de Nederlandse bedrijven wil in de toekomst overschakelen op maatwerkmobiliteit. Dat blijkt uit het Nationale Mobiliteitsonderzoek, uitgevoerd door mobiliteitsadviseur Fleet Support.

Met persoonsgebonden mobiliteitsbudgetten willen bedrijven beter het hoofd bieden aan de veranderende mobiliteitswensen van de medewerkers, maar ook meer grip te krijgen op de algehele vervoerskosten. Bovendien dragen ze door meer differentiatie in de vervoerskeuze bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

In het vierde kwartaal van 2009 werd het Nationale Mobiliteitsonderzoek voor de tweede maal gehouden. De eerste editie dateert van oktober 2008. Een groot aantal in Nederland gevestigde bedrijven (ruim 80 procent van de bedrijven met een personeelsomvang vanaf 250 werknemers) nam hieraan deel. Aanleiding voor het onderzoek was de veranderende vraag naar werknemersvervoer. Uit eerder onderzoek is namelijk al komen vast te staan dat veel medewerkers - naast de leaseauto - willen kunnen kiezen uit alternatieve vervoersmogelijkheden. Van werkgeverszijde is de wens geuit om tijd en geld te besparen door medewerkers slimmer te laten reizen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jongste Nationaal Mobiliteitsonderzoek toont aan dat werkgevers willen inzetten op persoonsgebonden mobiliteitsbudgetten; 82,4 procent van de deelnemende bedrijven geeft aan dit als één van de speerpunten voor mobiliteit in de toekomst te zien. Reiskosten zullen weliswaar blijvend gefaciliteerd worden, maar de vaste leaseauto zal daarin steeds vaker worden vervangen door een budget per medewerker.

Dit budget kan geheel naar eigen inzicht van de medewerker worden aangewend. Is dat voor een leaseauto? Prima. Wil de medewerker echter vandaag met de trein, morgen per fiets en overmorgen met de privéauto reizen: ook mogelijk. Maatwerk in mobiliteit dus. De medewerker heeft middels een persoonsgebonden mobiliteitsbudget zijn/haar eigen potje met geld en koopt zelf het vervoer in. Over- en onderschrijdingen worden eenvoudig met het salaris verrekend.

Werkgevers hebben meerdere redenen voor deze aanpak, zo geven zij nu in het Nationaal Mobiliteitsonderzoek aan. Kostenreductie en medewerkertevredenheid zijn de voornaamste. Daarnaast willen werkgevers minder lange termijn verplichtingen, minder kostenfluctuaties (denk aan de sterk wisselende brandstofprijzen) en meer aandacht voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Ook toekomstige maatregelen - zoals het rekeningrijden, de aanstaande IFRS-regelwijzigingen, de wijzigingen in loonbelasting en het wegvallen van de milieulabels - spelen een grote rol.

Daarbij sluit het persoonsgebonden mobiliteitsbudget goed aan op de maatschappelijke tendens naar meer persoonlijke verantwoordelijkheid van de werknemer. Volgens het onderzoek zouden veel werknemers liever vandaag dan morgen met deze aanpak beginnen. Werkgevers geven aan dat zij wel de vinger aan de pols willen houden, door middel van registreren en monitoren van de kostenontwikkelingen.

26 januari 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame Mobiliteit

Zoekwoorden: mobiliteit, budget, openbaar vervoer, lease-auto, vervoer.