Maak de reis van en naar station aantrekkelijker

Elk jaar 5% groei op het spoor tot en met 2012: de doelstelling van het actieplan 'Groei op het spoor' uit 2007 is duidelijk. In het actieplan staan concrete acties om de trein nog aantrekkelijker te maken voor meer mensen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt nu partijen om voorstellen in te dienen voor verbeteringen van voor- en natransport van treinreizigers.

De acties uit het actieplan moeten ervoor zorgen dat mensen snel, comfortabel en betrouwbaar van deur tot deur komen. Agentschap NL roept namens het ministerie op tot voorstellen voor verbeteringen op het gebied van voor- en natransport, informatievoorziening aan reizigers, treinaanbod, kennismakings- en kaartacties en mobiliteitsspreiding. In het nieuwe actieplan van februari dit jaar is een tussenbalans opgemaakt. In de review is teruggeblikt op de reizigersgroei en de resultaten van de afgelopen twee jaar. Het nieuwe actieplan volgt een koers aan de hand van die resultaten.

Voor- en natransport

De trein is onlosmakelijk verbonden met het voor- en natransport. De treinreis is een klein onderdeel van de gehele reis, waarnaast reizigers ook gebruik maken van andere vervoerswijzen als de bus, tram, fiets of auto. Slechte aansluitingen, oncomfortabel overstappen of het ontbreken van (fiets)parkeergelegenheden weerhouden mensen ervan om van de trein gebruik te maken. De tijd van het voor- en natransport weegt in de beleving van de reiziger zwaar mee in de totale reistijd.

Om de ambitie van 5% groei te behalen is het dus belangrijk om ook 'verkorten en veraangenamen' van voor- en natransport in te zetten. Agentschap NL nodigt diverse partijen uit om voorstellen in te dienen voor verbeteringen voor aansluitend vervoer van treinreizigers.

Voor deze voorstellen is het Small Business Innovation Research programma 'Innovatief reizen van en naar het station' opgezet. Het doel is om het gebruik van de trein aantrekkelijker te maken voor meer mensen. Het ministerie vraagt partijen voorstellen in te dienen voor een haalbaarheidsonderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten die bijdragen aan een beter voor- en natransport van de trein. De voorstellen dienen zich te richten op gemak, comfort, betrouwbaarheid of beschikbaarheid.

19 april 2010

Domein: Duurzame mobiliteit & energie

Zoekwoorden: Trein, voor- en natransport, SBIR