Kopenhagen klimaatproof maken

Kopenhagen vormt het decor voor intensieve onderhandelingen die uiteindelijk de basis moeten vormen voor een nieuw klimaatverdrag. De stad Kopenhagen zelf is echter ook niet kinderachtig in haar groene ambities.

Door Jaco Boer

Kopenhagen wil in 2025 de eerste CO2 neutrale hoofdstad ter wereld zijn. De overgang naar energie opgewekt uit wind en biomassa speelt hierin een belangrijke rol. Tot het zover is moeten CO2-emissies gehalveerd worden.

Daarnaast wil de stad anticiperen op de klimaatverandering die volgens vele wetenschappers onafwendbaar is. Overstromingen, hittegolven en periodes van droogte kunnen het gevolg zijn. Dit zet de economie onder druk waardoor sommige plaatsen minder aantrekkelijk zullen worden als vestigingsplaats. De Deense hoofdstad wil niet een van die plaatsen zijn. "Kopenhagen moet een aantrekkelijke en veilige stad blijven om te wonen," zegt Lykke Leonardsen, de strategisch milieumanager van de gemeente.

In de zomer van 2010 moet er voor Kopenhagen een klimaatadaptatieplan liggen. De focus komt op het bestrijden van mogelijke overstromingen. Tegen het eind van deze eeuw zal volgens berekeningen de neerslag met dertig tot veertig procent kunnen toenemen. Niet alleen zullen winters natter zijn, maar zomers zullen ook hevige buien kennen. Volgens voorspellingen zal de zeespiegel bij Kopenhagen gemiddeld een halve meter stijgen. Verzouting en vervuiling vormen een bedreiging voor grond- en drinkwater. 

Nieuwe grachten en 'pocket parks'

"Gelukkig hebben een heleboel noodzakelijke maatregelen een positief effect op de stad," vindt milieumanager Leonardsen. Neem bijvoorbeeld het verwerken van de groeiende hoeveelheden regenwater, wat een speerpunt is in ons plan. Dit kun je zoveel mogelijk het riool in laten stromen. Maar door het water in nieuwe vijvers en grachten te verzamelen, kun je meteen bepaalde gebieden voor bewoners veel aantrekkelijker maken. In de komende jaren is Kopenhagen  van plan veel kleine pocket parcs aan te leggen. Deze houden regenwater niet alleen langer vast, waardoor er minder druk op het waterafvoersysteem komt te staan, maar ze vormen ook een oase van verkoeling op hete zomerdagen.

The pocket of Odin is het eerste pocket park van Kopenhagen dat half november werd geopend. Dat de burgemeester persoonlijk het lintje doorknipte, geeft wel aan hoe belangrijk de Deense hoofdstad deze miniparkjes vindt in haar strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ze bieden bovendien de bewoners ook nieuwe speel- en ontspanningsmogelijkheden. In de komende tien jaar wil de gemeente 15 pocket parks aanleggen. Er is inmiddels geld vrijgemaakt voor de realisering van twee stuks in 2011 en minstens één in het jaar erna. Wanneer de andere parkjes worden uitgevoerd, hangt af van het toekomstige budget.

Om het stadsklimaat te verbeteren, is Kopenhagen van plan het aantal fietspaden uit te breiden en het gebruik van elektrische auto's en auto's op waterstof te stimuleren. De gemeente geeft daarin zelf het goede voorbeeld. In 2015 moet 85 procent van haar wagenpark bestaan uit dit soort groene voertuigen.

Leonardse kan nog niet zeggen hoeveel het gaat kosten om Kopenhagen klimaatproef te maken. "Eerst moeten we bekijken wat er nodig is om dit te bereiken. Daarna moeten we de verschillende opties naast elkaar leggen wat betreft het kostenplaatje. In sommige gevallen is het waarschijnlijk goedkoper om mensen uit een bepaald gebied te verplaatsen dan om een gebied helemaal te beschermen tegen overstromingen." Zij verwacht dat het niet makkelijk zal zijn om inwoners ervan te overtuigen van de noodzaak om substantieel te investeren in bescherming tegen klimaatverandering. "We moeten heel goed  duidelijk maken dat huizen bedreigd kunnen worden door stormen en overstromingen."

24 november 2009

Lees meer over adaptatie in het nummer Climate Adaptation in Europe. U kunt dit nummer nabestellen.

Domein: Duurzame mobiliteit & energie