Inhaalrace in het onderwijs

Het aantal lesprogrammas, trainingen en cursussen over duurzame mobiliteit in de automotive sector neemt toe. "Met hoogwaardig technisch onderwijs willen we duurzaamheid een flinke boost geven."

Door Michel Verschoor

Dit artikel is ook verschenen in Change Magazine Duurzame Mobiliteit, jaargang 5 nummer 2

Op het Graafschap College in Doetinchem leent docent motorvoertuigentechniek Thomas van Rijnsoever af en toe een Honda hybride van een lokale dealer. In het praktijklokaal toont hij zijn leerlingen welke veranderingen er zoal voor de deur staan. "Als echt iedereen elektrisch gaat rijden, dan zijn dat er veel", voorspelt Van Rijnsoever. "In een doorsnee benzinemotor zitten nu nog 112 bewegende onderdelen; een elektromotor bezit er drie. Zo'n duurzame motor slijt ook bijna niet. Op termijn verliezen daardoor niet alleen veel automonteurs hun werk, het vak wordt ook saaier voor jongens die van sleutelen en bulderende motoren houden."

"Langzaam maar zeker bouwen we het thema duurzaamheid in ons lesprogramma in", zegt sectordirecteur Techniek en Informatica Ted van Vilsteren van het Graafschap College. "Voor een solar race is door onze leerlingen een boot gebouwd op zonne-energie. Bij bouwkunde zoeken leerlingen uit hoe ze duurzame materialen kunnen toepassen en analyseren ze het nul-energiehuis. We werken samen met regionale bedrijven. Want duurzaamheid betekent ook dicht bij je omgeving staan."

Certificaat

"We moeten natuurlijk voorkomen dat straks iedereen in een schone auto rijdt, terwijl er geen personeel is te vinden dat voor technisch onderhoud kan zorgen", zegt Leo Fransen, directeur van Innovam, het kennis- en opleidingscentrum voor de automobielbranche. "De lesstof behandelt algemene duurzaamheidsaspecten van het autorijden, zodat verkopers gericht antwoord kunnen geven op vragen van klanten." Innovam voert een aantal wettelijke overheidstaken uit en zorgt er zo voor dat het technische onderwijs niet achterop raakt. "Het wordt de komende jaren wel spannend. Want we weten niet hoe hard de aangekondigde bezuinigingen het onderwijs zullen treffen."

Innovatieprogramma EZ

De duurzame automotive sector heeft wel een paar ijzers in het vuur. Zo adviseerde de Commissie van Laarhoven, die zich richt op innovatie in de logistiek en het verstevigen van de positie van de sector, onderzoek en ontwikkeling in de automobielbranche steviger te verankeren. Bij High Tech Automotive Systems (HTAS) is Anton Wolthuis aardig op weg. Als een van de acht innovatieprogrammas van het ministerie van Economische Zaken stimuleert HTAS innovatie door samenwerking tussen industrie en kennisinstituten. Wolthuis: "Binnen vijf tot tien jaar streven we naar een extra omzet van vier miljard euro in de automotive sector, naast tienduizend extra banen." Voor Research en Development is voor vier jaar 158 miljoen euro beschikbaar. Dat geld wordt vooral gebruikt voor technische innovaties zoals 'Efficient Vehicle aandrijftechnieken', het ontwikkelen van lichte constructies en 'Electric Vehicle Technology', dat naast duurzaamheid ook grote veiligheidsvoordelen oplevert. Het integrale onderwijsprogramma van HTAS richt zich op HBOs en universiteiten. Wolthuis: "Met hoogwaardig technisch onderwijs over duurzame innovatieve technieken willen we duurzaamheid in de automotive sector een flinke boost geven." De Technische Universiteit Eindhoven kent mede dankzij HTAS sinds kort de masteropleiding Automotive.

03 november 2009

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u dan zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Duurzame mobiliteit & Energie

Zoekwoorden: duurzame mobiliteit, technisch onderwijs, motorvoertuigentechniek, automotive