Geld verdienen met duurzame mobiliteit

Duizenden startende bedrijfjes, enthousiaste techneuten, bevlogen beleidsmakers en geïnspireerde managers zetten de afgelopen jaren in op elektrisch rijden, telewerken, slimme mobiliteit en technische innovaties. Toch is duurzame mobiliteit nog niet massaal omarmd. Ondernemer Huub Sparnaay wil met de tweede editie van Ecomobiel laten zien welke mogelijkheden er zijn en een platform bieden waar betrokkenen elkaar kunnen zien en vinden.

Door Maartje Smeets

"Duurzame mobiliteit is niet alleen een ideaal, maar ook een manier om geld te verdienen. Als we dat tussen de oren krijgen van het bedrijfsleven, kunnen er grote slagen gemaakt worden."

"Als persoon ben ik veel bezig met zo duurzaam mogelijk leven. Als ondernemer wilde ik proberen dat streven ook te vertalen in een nieuw bedrijf. Uit eigen onderzoek bleek dat er in Nederland kansen zijn op het gebied van duurzame mobiliteit. Er zijn proeftuinen, pilotprojecten, nieuwe producten, kortom veel mensen en bedrijfjes zijn ermee bezig, maar het stokt bij de afzet. Naar mijn idee landen goeie initiatieven op gebied van duurzame mobiliteit pas als je er je concurrenten het nakijken mee geeft en er geld mee valt te verdienen."

De eerste vraag naar en afzet voor producten en diensten op het gebied van duurzame mobiliteit moeten volgens Sparnaay liggen bij overheden en bedrijfsleven, eventueel in publiek-private samenwerking. "Voor bedrijven is niet die ene consument die een elektrische auto koopt interessant, maar de provincie of gemeente die 500 elektrische bussen afneemt. Dan zien ondernemers reden om te investeren en innoveren en wordt het echt interessant om aan de slag te gaan met schone en zuinige technieken.

Met alleen enthousiasme en een mooi proefproject met drie schone vrachtwagens kom je er niet. Bedrijven moeten geld kunnen verdienen met duurzame mobiliteit."

Op Ecomobiel ligt de nadruk dan ook op mogelijkheden voor bedrijven. Het is bewust geen consumentenbeurs. "We willen niet alleen laten zien wat de laatste stand van de techniek is, maar juist ook de toepassing ervan, bijvoorbeeld voor bedrijfsterreinen, openbaar vervoer en stadsdistributie. Ook overheden zijn vertegenwoordigd om informatie te geven over hun beleid op gebied van duurzame mobiliteit."

Doel van de beurs is dan ook duurzame mobiliteit zo reëel mogelijk te maken. Dus inzichtelijk maken wat de kosten en de baten zijn. Van Mercedes Benz tot de provincie Noord Brabant en van een jonge innovatieve ondernemer tot Essent; de beurs is een dwarsdoorsnede van alles en iedereen die mee wil doen op het gebied van Dumo in Nederland. Sparnaay: "De insteek is niet dat we duurzamer moeten leven omdat anders de wereld vergaat. Nee, we willen laten zien dat duurzame mobiliteit een business oppertunity is. De verandering is onafwendbaar. Niet alleen is de huidige manier van werken en vervoeren vervuilend, de kans is bovendien groot dat vervuilende bedrijven straks geen opdrachten meer krijgen."

Bekijk het PDF-bestand met het hele artikel Daarin gaat Huub Sparnaay verder in op de rol van de overheid.

Dit artikel is onderdeel van het nummer Duurzame mobiliteit: Nederland al polderend koploper?, juni 2010. De Nederlandse kracht ligt in een intensief samenspel tussen privaat-publieke spelers: overheid, provincies, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschap bereiken samen concrete ecologische- en economische resultaten.

26 mei 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.