En waar laten we de accu's?

Autofabrikanten presenteren ruim veertig elektrische modellen tussen 2009 en 2012. Wat gebeurt er met de accu's na gebruik? Auto Recycling Nederland (ARN) doet er onderzoek naar.

Door Maartje Smeets

"Volgens Europese wetgeving is het nu zo dat autoproducenten de zorg dragen voor het opruimen van het materiaal als een auto niet meer bruikbaar is, dus ook voor de accu's. Voor accu's die los verkocht worden is degene die ze produceerde verantwoordelijk. Mogelijk dat dit voor de accu's uit elektrische voertuigen ook zo gaat werken", stelt Dave Bebelaar, CEO van ARN. "De hamvraag is wie eigenaar wordt van de accu, de consument of de fabrikant die de accu bijvoorbeeld aan de klant least? De kosten van het recyclen van accu's kunnen behoorlijk oplopen. ARN werkt momenteel aan een inzamelingsstructuur. De batterijen worden getest en op basis van de restcapaciteit wordt een hergebruikdoel bepaald. De batterijen kunnen vervolgens in andere toepassingen worden verwerkt. Is er geen andere toepassing mogelijk dan wordt de accu gerecycled om de herbruikbare materialen terug te winnen."

Bekijk het PDF-bestand met het hele artikel

Dit artikel is onderdeel van het nummer Duurzame mobiliteit: Nederland al polderend koploper?, juni 2010. De Nederlandse kracht ligt in een intensief samenspel tussen privaat-publieke spelers: overheid, provincies, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschap bereiken samen concrete ecologische- en economische resultaten.

22 juni 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.