Ecomobiel naar AHOY

Ecomobiel is na de tweede editie alweer uit zijn nieuwe jas gegroeid. De vakbeurs op het gebied van duurzame mobiliteit verhuist daarom in 2011 van de Van Nelle fabriek naar AHOY Rotterdam. De focus ligt dit jaar op Schone brandstoffen, het Nieuwe Werken, ICT en elektrisch vervoer. Change Magazine spreekt met organisator Gerben Bierbooms over Ecomobiel 2011.

Door Maartje Smeets

Ecomobiel groeide in twee edities uit naar een evenement waar professionals die zich bezig houden met duurzame mobiliteit niet meer omheen kunnen. Is deze populariteit aanleiding ook de consument toe te laten tot de beurs?
"Door een verdubbeling van beursoppervlakte in 2010 moest na 1 jaar Van Nelle al worden nagedacht over andere mogelijkheden. In 2010 waren er 3400 bezoekers. Na uitvoerig overleg met partners, exposanten, locaties en gemeenten is uiteindelijk gekozen om de derde editie van Ecomobiel te houden in AHOY.
Maar Ecomobiel blijft voorlopig een vakevenement. Het hangt volledig van de markt af of we ook consumenten gaat toelaten op de beurs. Een beurs als de AutoRAI is bijvoorbeeld echt een publieksevenement. Als er vraag bestaat bij consumenten naar een beurs over duurzame mobiliteit, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een speciale avondopenstelling waarbij zij kunnen proefrijden op het parcours. Maar, in de kern zal Ecomobiel altijd een evenement voor vakprofessionals blijven. Dat is waarmee we ons onderscheiden en dat is onze kracht. Wij geloven dat de verandering vanuit de professionele markt zal komen en dat de consument dan vanzelf volgt."

Ecomobiel wil in 2011 'internationaal verbreden'. Gaat Ecomobiel internationaal?
"Omdat er veel nieuwe spelers in de markt van duurzame mobiliteit actief zijn en de ontwikkelingen snel gaan is het belangrijk om te kijken wat er in de ons omringende landen gebeurt op het gebied van duurzame mobiliteit. In België bijvoorbeeld staan er in 2011 heel wat ontwikkelingen op stapel."  

 
"We willen starten met het internationaliseren van publiek en van de standhouders. Dat betekent dat we in de Benelux, Duitsland en Groot-Brittannië gaan werven in samenwerking met lokale communicatiepartners. Voor een groot deel zullen de standhouders ook Nederlands zijn en blijven. Ons streven is dat Ecomobiel zo toonaangevend zal zijn op gebied van duurzame mobiliteit dat internationale introducties bij ons worden gedaan. Zo willen we van Ecomobiel hét vakevenement op gebied van duurzame mobiliteit in Noordwest-Europa maken. In 2011 maken we daar een eerste start mee."

Zijn er naar aanleiding van de vorige editie al toezeggingen van exposanten voor komend jaar?
"Ja. Mondeling geeft zo'n 85% aan wederom aanwezig te zijn op Ecomobiel. Dit zal in de praktijk uiteindelijk neerkomen op zo'n 75%. De eerste gesprekken over verschillende presentaties op Ecomobiel lopen ook alweer."
   

Ecomobiel is een vakbeurs, maar daarnaast zijn er aanverwante evenementen als congressen en debatten. Wat zijn op dat gebied de ambities voor 2011?
"Met zogenaamde co-events als bijeenkomsten, congressen en debatten kunnen andere partijen aanhaken bij het momentum van Ecomobiel. Dit zorgt voor een wisselwerking van mediapower, bezoekersstromen en locatievulling. Uiteraard moeten deze evenementen te maken hebben met duurzame mobiliteit. Voorbeelden van 2010 waren de PEM-Meeting door de RAI en het LNG/Bio-LNG Debat georganiseerd door Flevum. Met deze side-events streven we naar nog meer kennisuitwisseling tussen professionals op gebied van duurzame mobiliteit."

De opzet van Ecomobiel in 2011

  • 10.000 m2 beursoppervlakte, een verdubbeling t.o.v. editie 2010
  • Brede focus op mobiliteit van schone brandstoffen, het nieuwe werken tot ICT & elektrisch vervoer oplossingen
  • Meer dan 125 exposanten uit verschillende sectoren
  • Een inpandig test & drive parcours van 400m met toegang tot openbare weg
  • Een groots opgezette awardshow met o.a. de beste innovatie in 2011
  • Internationale verbreding
  • Een aantal belangrijke co-events die tezamen met Ecomobiel worden georganiseerd
  • AHOY is uitstekend bereikbaar met auto en OV

Impressie Ecomobiel 2010

6 januari 2011

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: Ecomobiel, vakbeurs