Wat doen gemeenten aan duurzame mobiliteit?

In alle gemeenten is na de lokale verkiezingen van dit jaar inmiddels een nieuw bestuur samengesteld. Wat zijn de afspraken op het gebied van duurzame mobiliteit? Change Magazine ging op onderzoek in Haarlem en Arnhem.

Door Jim Schoenmaeckers

In Haarlem heeft zich een bestuur gevormd tussen D66, PvdA, GroenLinks en VVD. Change Magazine sprak met Peter Tromp, milieucoördinator van de gemeente Haarlem. In het coalitie-akkoord van Haarlem wordt onder andere gesproken over het aanleggen van een fietssnelweg vanuit Haarlem naar de Amsterdamse Zuidas. Dit is een manier om het Haarlemse wegnet duurzaam te ontlasten door de fiets te stimuleren. Volgens Peter Tromp is er op dit moment een aanvraag voor subsidie in behandeling bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat en zijn de plannen om dit project uit te voeren in een vergevorderd stadium.

In Arnhem bestaat het college uit D66, GroenLinks, VVD en de SP. Hier spraken wij Jan Vermeulen van stadsontwikkeling/verkeer in de gemeente Arnhem. Ook Arnhem doet het nodige om het fietsgebruik te stimuleren. Vroeger was de kans dat je fiets verdwenen was als je hiermee naar het centrum ging groot. De gemeente heeft daarom een aantal gratis bewaakte stallingen geplaatst. Jan Vermeulen: "Het leuke aan deze gratis stallingen is dat deze worden betaald door de parkerende automobilisten. Zo wordt het niet expliciet gebracht door de gemeente, maar dat zouden we wel kunnen doen."

Trolleybus

Ook op het gebied van het groen openbaar vervoer zijn zowel Haarlem als Arnhem vooruitstrevend. Zo heeft Arnhem als enige stad in Nederland nog steeds de trolleybus, die uiteraard op groene stroom rijdt, in gebruik. Arnhem heeft ook veel geïnvesteerd in vrije busbanen. Vermeulen: "Hierdoor is het voor reizigers aantrekkelijker om de bus te nemen en kunnen automobilisten zien dat de bus door kan rijden als zij weer eens vast staan."

Haarlem heeft sinds een aantal jaren stadsbussen op aardgas. In het coalitie akkoord was hier weinig over te vinden. Peter Tromp: "De reden hiervoor is dat dit project nog duurt tot 2013, wat betekent dat dit nog bijna gedurende de hele nieuwe collegeperiode is. Verder is aardgas natuurlijk nog steeds een fossiele brandstof en dus niet het meest duurzaam. De volgende stap is dan ook de bussen op groen gas te laten rijden en eventueel later ook op elektriciteit."

Dit is ook een punt waar beide gemeenten zich op oriënteren. Arnhem stimuleert in tegenstelling tot veel andere steden juist het elektrisch fietsen. De elektrische fiets biedt uitkomst in het heuvelachtige noorden van Arnhem. De gemeente stimuleert dit onder meer door in de gratis bewaakte stallingen, ook enkele oplaadpunten voor de elektrische fiets te plaatsen. Ook Haarlem stimuleert elektrische voertuigen. Zo heeft de gemeente Haarlem vorig jaar al een aantal elektrische scooters en zelfs veegwagens gekocht, en is onlangs de eerste elektrische auto ingezet die de binnenstad van Haarlem bevoorraadt. Deze brengt voornamelijk versproducten naar de binnenstad en heeft van de gemeente bepaalde privileges gekregen, zo mag deze langer de binnenstad in dan de normale vrachtautos.

Utrecht

Ook in de gemeente Utrecht is duurzame mobiliteit een punt dat hoog op de agenda staat. Wij spraken wethouder Lintmeijer van de gemeente Utrecht.

De gemeente wil onder andere het fietsgebruik aanmoedigen door knelpunten aan te pakken. Utrecht heeft een top vijf en een top tien van de belangrijkste en meeste gebruikte fietsroutes. De wethouder wil hier bijna letterlijk boven gaan hangen om alle dingen die niet logisch zijn en andere gebreken weg te werken. Najaar 2010 moet er een prioriteitenlijst samengesteld zijn voor de aanpak hiervan en uiteindelijk moet er een goed fietsnetwerk zijn van een hoge kwaliteit. Ook wordt het fietsgebruik gestimuleerd door meer fietsenstallingen te plaatsen. Onder andere op en rondom het station, maar ook in en om de binnenstad en de woonwijken.

Ook is kilometerbeprijzing een punt dat wordt genoemd in het Utrechtse coalitieakkoord. Wethouder Lintmeijer gaat er enigszins van uit dat dit landelijk zal worden geregeld en dat de nieuwe regering hier eigenlijk niet aan zal kunnen ontkomen. Lintmeijer: Als het te lang duurt voor de landelijke overheid dit gaat invoeren, is Utrecht met de G4 van plan regionaal te gaan beprijzen, bijvoorbeeld door regionale tol te gaan heffen. Utrecht doet trouwens al aan beprijzing door bijvoorbeeld de parkeertarieven in de binnenstad. Het parkeertarief is zo hoog, dat mensen alternatieven voor de auto gaan zoeken om naar de binnenstad te komen.

De elektrische fiets biedt volgens de wethouder ook mogelijkheden om de automobiliteit in de regio Utrecht terug te dringen. Leidsche Rijn is de grootste Vinex wijk van Nederland en ligt op zon 5 to 10 kilometer van de Utrechtse binnenstad. dit is voor veel mensen precies het randje waarop zij nog wel of net niet meer de fiets pakken. De gemeente is niet van plan de aankoop van individuele elektrische fietsen te subsidiëren. Volgens Lintmeijer kan ze wel het gebruik van de elektrische fiets stimuleren en voldoende oplaadpunten in de stad plaatsen.

28 juni 2010