Oplaadpunt moet werken als pinautomaat

Autofabrikanten brengen dit jaar in behoorlijke oplages hun eerste elektrische modellen op de markt. Nog steeds vormt een gebrek aan oplaadpunten echter de bottleneck om elektrisch rijden op grote schaal mogelijk te maken. De Nederlandse energieleveranciers en netbeheerders onderzoeken hoe ze stroom uit oplaadpunten slim op de markt kunnen brengen. 

Zoals je geld kunt pinnen bij elke geldautomaat, ongeacht  van welke bank, zo moet je in de toekomst ook je elektrische auto bij elk oplaadpunt kunnen opladen. Het model waar de energiebedrijven naar streven moet zorgen voor uniforme oplaad- en betaalmogelijkheden voor elektrisch vervoer in Nederland. Een woordvoerder: "De consument is erbij gebaat dat hij zijn of haar auto overal (in de openbare ruimte) kan opladen met één gebruiksvriendelijk identificatiemiddel. Daarbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat de klant keuzevrijheid heeft van leverancier. Zo moet het mogelijk zijn een elektrische auto bij elk oplaadpunt te kunnen opladen."

Manager elektrisch rijden van Essent Kjell Biezen zegt in Change Magazine Duurzame Mobiliteit: We moeten gezamenlijk een systeem ontwikkelen dat auto-eigenaren in staat stelt zo goedkoop en groen mogelijk hun auto op te laden. Zeventig procent van de autobezitters heeft zelf geen garage of carport waar de batterij van de wagen opgeladen kan worden.

Volgens Biezen is een bijkomend voordeel van slim laden van elektrische autos dat het hierdoor mogelijk wordt om meer duurzaam opgewekte stroom uit wind en zon te benutten. Investeringen in elektrisch rijden zijn interessant voor energiebedrijven, omdat daarmee bijvoorbeeld overcapaciteit uit windmolens benut kan worden. Die overcapaciteit gaat nu verloren. Als windenergie beter benut kan worden, maakt dat ook voor energiemaatschappijen investeringen in die tak van energiewinning aantrekkelijker. 

Ruud Lubbers neemt het eerste
Nederlandse oplaadpunt in gebruik.

Het marktmodel voor elektrisch vervoer zal bestaan uit een aantal afspraken tussen de betrokken partijen over alle stappen van het laden en betalen van elektrisch vervoer. Initiatiefnemers zijn EnergieNed (branche-organisatie van energieproducenten, -handelaren en -leveranciers) en Netbeheer Nederland (branche-organisatie van energienetbeheerders). Energieleveranciers en netbeheerders zeggen de wensen van de consument centraal te willen stellen, bijvoorbeeld wat betreft de snelheid van het opladen van de auto. Daarnaast brengt het onderzoek in kaart hoe zaken als energielevering, het verrichten van metingen en de verrekening moeten worden verdeeld. Verder moet duidelijk worden welke aanpassingen nodig zijn in de huidige regelgeving en bijvoorbeeld in de huidige sectormodellen voor energielevering en transport. Overheden en brancheorganisaties uit onder meer de energie- en de automobielbranche zullen bij het onderzoek betrokken worden om hun wensen en aandachtspunten duidelijk te maken.

De energiebranche ziet de overgang naar elektrisch vervoer als één van de mogelijkheden om de CO2-uitstoot terug te dringen. De energieleveranciers en netbeheerders realiseren zich dat de mogelijke opkomst van elektrisch vervoer ook voor de energiebranche zelf een uitdaging is. Elektrische voertuigen zullen worden opgeladen bij de eigen woning, bij bedrijven, bij (commerciële) parkeerfaciliteiten en in de openbare ruimte. Potentieel betekent dit opladen een extra belasting voor het elektriciteitsnet, een ander verbruikspatroon en een groei van de elektriciteitsmarkt. Dit voorjaar worden de uitkomsten van het onderzoek verwacht.

15 april 2010

Domein: duurzame mobiliteit & energie

zoekwoorden: oplaadpunt, elektrisch, accu, windenergie, Essent.

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.